dmuchawiec i logo

Terapia indywidualna
prowadzona metodą
POZNAWCZO-BEHAWIORALNĄ

dmuchawiec i logo

Terapia indywidualna
prowadzona metodą
poznawczo-behawioralną

Nazywam się Monika Stasiak-Wójt. Jestem magistrem psychologii (Uniwersytet Łódzki), certyfikowanym terapeutą behawioralnym (certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Od 15 lat prowadzę praktykę terapeutyczną w nurcie poznawczo-behawioralnym pracując z klientami indywidualnymi. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive-Behavioral Therapy) w Warszawie oraz dwuletni Kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (Brief Solution Focused Therapy) w Łodzi. Odbyłam szkolenie i roczny staż w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz praktyki na oddziałach szpitali psychiatrycznych w Łodzi. Posiadam także pięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z Zespołem Aspergera i autyzmem (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku). Współtworzyłam i prowadziłam szkolenia psychoedukacyjne i warsztaty dla rodziców, pracowników socjalnych i wychowawców.

Nazywam się Monika Stasiak-Wójt. Jestem magistrem psychologii (Uniwersytet Łódzki), certyfikowanym terapeutą behawioralnym (certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Od 15 lat prowadzę praktykę terapeutyczną w nurcie poznawczo-behawioralnym pracując z klientami indywidualnymi. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive-Behavioral Therapy) w Warszawie oraz dwuletni Kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (Brief Solution Focused Therapy) w Łodzi. Odbyłam szkolenie i roczny staż w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz praktyki na oddziałach szpitali psychiatrycznych w Łodzi. Posiadam także pięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z Zespołem Aspergera i autyzmem (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku). Współtworzyłam i prowadziłam szkolenia psychoedukacyjne i warsztaty dla rodziców, pracowników socjalnych i wychowawców.

dmuchawiec
dmuchawiec

METODY PRACY

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym zakładającym ścisły związek pomiędzy sposobem myślenia, emocjami, odczuciami płynącymi z ciała i zachowaniem. Jest to podejście:

 • skupione na ustalonym wspólnie z Klientem celu,

 • ograniczone w czasie,

 • zorientowane na teraźniejszość,

 • rozwijające umiejętności samodzielnego radzenia sobie w przyszłości.

Pragnąc pomagać jak najbardziej skutecznie - w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta - sięgam również po techniki Terapii Schematów, Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, DBT, Treningu Uważności oraz ćwiczenia relaksacyjne.

METODY PRACY

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym zakładającym ścisły związek pomiędzy sposobem myślenia, emocjami, odczuciami płynącymi z ciała i zachowaniem. Jest to podejście:

 • skupione na ustalonym wspólnie z Klientem celu,

 • ograniczone w czasie,

 • zorientowane na teraźniejszość,

 • rozwijające umiejętności samodzielnego radzenia sobie w przyszłości.

Pragnąc pomagać jak najbardziej skutecznie - w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta - sięgam również po techniki Terapii Schematów, Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, DBT, Treningu Uważności oraz ćwiczenia relaksacyjne.

dmuchawiec
dmuchawiec

W czym pomagam

Pomagam w poradzeniu sobie z problemami takimi jak:

 • zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny, ataki paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne tzw. nerwica natręctw, zespół stresu pourazowego),

 • depresja, obniżenie nastroju,

 • zaniżone poczucie własnej wartości,

 • zaburzenia psychosomatyczne (rożnego rodzaju ból, dyskomfort, napięcie w poszczególnych częściach ciała mające podłoże psychologiczne),

 • trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji,

 • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, złością lub potrzebą kontroli otoczenia,

 • tendencja do nadmiernego samopoświęcenia, wycofywania się lub obwiniania,

 • problemy w nawiązaniu/ utrzymaniu relacji.

W czym pomagam

Pomagam w poradzeniu sobie z problemami takimi jak:

 • zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny, ataki paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne tzw. nerwica natręctw, zespół stresu pourazowego),

 • depresja, obniżenie nastroju,

 • zaniżone poczucie własnej wartości,

 • zaburzenia psychosomatyczne (rożnego rodzaju ból, dyskomfort, napięcie w poszczególnych częściach ciała mające podłoże psychologiczne),

 • trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji,

 • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, złością lub potrzebą kontroli otoczenia,

 • tendencja do nadmiernego samopoświęcenia, wycofywania się lub obwiniania,

 • problemy w nawiązaniu/ utrzymaniu relacji.

dmuchawiec
dmuchawiec

kontakt

Monika Stasiak-Wójt
Gabinet Psychologiczny
Ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 4/12
81-380 Gdynia

tel. 500 82 62 42


© 2024 Monika Stasiak-Wójt | polityka prywatności | realizacja: wojt.net